tisdag 20 december 2011

Stefan Zweig - Världen av i går


Jag läser ungefär mellan trettio och fyrtio böcker om året. Men jag måste säga att det är sällan jag läser något som är så här djävla bra som Världen av i går är. Det var helt klart den bästa bok som gavs ut 2011. Det är egentligen ingen ny bok vi talar om utan den utkom första gången 1942.  Men nu finns den att läsa igen i en reviderad utgåva, utgiven av det eminenta förlaget Ersatz. Det är en viktig och angelägen bok. Jag skulle vilja gå så lång som att säga att den borde vara obligatorisk läsning på gymnasiet.
Zweig föddes i Österrike ( då en del av dubbelmonarkin) 1881. Växte upp i ett välbärgat judiskt hem där många av den tidens författare, konstnärer och andra kända kulturpersonligheter kom och gick. Han kom sedan själv att känna de flesta av sin tids författare och själv var han en mycket populär och uppburen författare tills Hitler tog makten och hans böcker förbjöds. Han nedtecknade sina minnen i Brasilien på flykt undan nazismen. Sedan tar han och sin hustru livet av sig 1941. Det är en storartad skildring av Europas undergång. Först tiden innan första världskriget och den framtidsoptimism som rådde med många år av fred. Sedan första världskrigets dårskap, tiden efter med hyperinflation, nationalsocialismens uppkomst, Hitler maktövertagande och krigsutbrottet.
Det är en skarp vidräkning med den krigshetsande nationalism som tagit Europa i våld.
Zweig var hängiven pacifist, kallade sig gärna världsmedborgare och talade sig varm för att de europeiska länderna skulle inleda ett organiserat samarbete i stället för att bekriga varandra. Mycket viktig läsning.
 

"Det skulle krävas en hel bok för att berätta om alla detaljer, alla osannolikheter, och den boken skulle framstå som en saga för nutidens människor"  Världen av i går sid 339. Om tidens inflation.