lördag 31 oktober 2015

Nyheter på tre rader - Félix Fénéon

Vafalls! Barnungar uppflugna på min mur! Med
åtta skott fick monsieur Olive, fastighetsägare i
Toulon, dem att fly sin kos, badande i blod. 


När Parisexpressen anlände till Marseille
arresterades eldaren för att ha sänt döds-
bringande paket med posten.


Ovannämnda treradingar är exempel på nyhetsnotiser som anarkisten, den inflytelserike konstkritikern, galleristen och tidskriftsredaktören Félix Fénéon (1861-1944) så förnämligt gjorde till en oöverträffad konstform.

Så här skriver översättaren Magnus Hedlund i inledningen till Nyheter på tre rader.

"När man läser arbeten om de tidiga litterära modernisterna i Frankrike, eller snarare om banbrytarna, vägröjarna för modernisterna, litterära sensymbolister som Alfred Jarry, Paul Verlaine, Édouard Dujardin och andra, så finner man att det tycks ha funnit en man som var en klippa för dem alla, en man de alltid kunde lita på, som vän, som auktoritet i konstnärliga, politiska och moraliska frågor. Och det var Félix Fénéon."  År 1906 började han skriva på dagstidningen Le Matin kortfattade nyhetsnotiser (ofta från polisrapporter) på tre rader. Dessa miniatyrberättelser skulle nog aldrig ha nått eftervärlden om inte Fénéons älskarinna Camille Plateel hade samlat och klistrat in dem i ett album.

Det här är litteratur som inte liknar något annat jag läst. Det är väldigt märkligt att läsa något som består av tre rader, men som ändå innehåller så mycket mer. Det är som om en hel roman eller utan att överdriva, mer riktigt, en novells hela berättelse bor i dessa korta nyhetsrader.

Det är mycket behagligt att stilla sjunka ner i några av dessa treradingar som bör läsas i små portioner och fantisera och drömma om vad som mer kan tänkas ha hänt.

Inför kommissionen förnekade monsieur Jonnart
att den planerade nya skatten skulle vara ett knep
för att balansera budgeten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar