fredag 4 november 2016

Jack & Gänget om beatrörelsen i USA - Gunnar Balgård

Har tillbringat två intensiva dygn med en nyutkommen bok om beatnikrörelsen. Jack & Gänget Om beatrörelsen i USA (Leopard förlag) är skriven av en för mig okänd författare Gunnar Balgård

Jag läser att Gunnar Balgård (f 1938) tidigare har skrivit en biografi om den svenska författaren Helmer Grundström. Men han har också närt ett livslångt förhållande till beatförfattarna. Han rör sig som fisken i vattnet över ämnet. När Gunnar Balgård läsåret 1959-1960 var stipendiat vid Davidson College i North Carolina skrev han en terminsuppsats i litteratur om beatförfattarna. Detta var kort efter att Howl och On the Road hade utkommit. 


Jack & Gänget/Gunnar Balgård
Mitt eget intresse för beatförfattarna kom ganska tidigt och det är få andra litterära strömningar som jag har uppmärksammat på samma sätt. Fast på senare år har jag inte ägnat särskilt mycket tid och uppmärksamhet åt beatförfattarna vilket gjorde att min nyfikenhet var desto större. Det är aldrig fel att friska upp minnet. 

Jack & Gänget har alla förutsättningar att bli ett svenskt standardverk om beatgenerationen. Den är lättläst och informativ. Den passar kanske allra bäst som en introduktion i ämnet. Men jag tror att även för en som läst en hel del om ämnet kan ha stor behållning av den. Jag tycker att Balgård hittar många annorlunda och nya infallsvinklar på rörelsen och personerna. 

Boken är indelad i flera korta tematiska kapitel vilket är ett utmärkt upplägg. Det gör att den också senare kan användas som uppslagsbok. Den har också en utmärkt bibliografi längst bak i boken.

Ett kapitel handlar om de inblandade personerna där Balgård är ganska sträng och  han gör ett distinkt urval.  Ett kapitel handlar om förebilder och ett annat om droger som var ett viktigt element för flera av de inblandade. (tidigare inlägg). Sex och kön avhandlas i ett eget kapitel. Här finns så klart också ett kapitel om jazzens inflytande. Jag hade stor behållning av ett kapitel som heter Landskap som handlar om landet och landskapet betydelse för flera av beatförfattarna. Ett annat intressant kapitel handlar om klass.      
Här några böcker som finns i min samling. Flera utgivna på förlaget Bakhåll.  
                 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar